FOKUS

Aspo navigoi muuttuvassa maailmassa
– ja kohdistaa katseensa tiukasti tulevaan.

 

ASPO – FOKUS
KURSSI KOHTI VUOTTA 2020

Aspon vuonna 2016 käynnistynyt nelivuotiskausi on edennyt päämäärätietoisin askelin, ja vuonna 2017 monialayhtiön arvo kehittyi positiivisesti. Tulevaisuuden tavoitteiden saavuttaminen vaatii edelleen fokusointia. Näkemyksellisyys ja tavoitteellisuus yhdessä tarkkaan suunniteltujen toimenpiteiden kanssa mahdollistavat Aspon arvon kehittämisen myös jatkossa.

Tarkennetut taloudelliset tavoitteet selkeyttävät entisestään monialayhtiön pitkäjänteistä näkemystä. Taloudellisten tavoitteiden taustalla on jatkuva oppiminen ja strategisen ymmärryksen lisääminen. Strategian ja toiminnan polttopisteessä ovat muuttuvan ympäristön uudet vaatimukset.

ASPO LYHYESTI

AKTIIVINEN OMISTAJA

Aspo on vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittynyt monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja valituilla kasvumarkkinoilla. Aspon kokonaan omistamat tytäryhtiöt ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko toimivat omilla, vahvoilla yritysbrändeillään ja luovat arvoa asiakkailleen. Kauppaa ja logistiikkaa edustavien liiketoimintojen tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Niiden muodostama kokonaisuus tuottaa Aspon arvon.

VISIO

Aspon visiona on kasvattaa yrityksen arvoa ja osaamista pitkäjänteisesti sukupolvesta toiseen.

STRATEGIA

Aspo omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintojaan ja konsernirakennettaan pitkäjänteisesti, ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

AKTIIVISTA OSINKO-POLITIIKKAA

Aspo jakaa vuosittain osinkoa keskimäärin vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Osinkotuoton keskiarvo 2006–2017:

6,1 %

Luvut 2017

502,4 M€

457,4 M€ (2016)

Liikevaihto

liikevaihto-liiketoiminnoittain

23,1 M€

20,4 M€ (2016)

Liikevoitto

liikevaihdon-jakauma

Taloudelliset tavoitteet

Aspo on sitoutunut saavuttamaan pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteensa vuoteen 2020 mennessä.

Liikevoitto
%

liikevoitto

7 %

ASETTAMAANSA 7 PROSENTIN LIIKEVOITTOTAVOITTEESEEN ASPO PÄÄSEE ENNEN KAIKKEA PANOSTAMALLA ASIAKASKUMPPANUUKSIEN KEHITYSTYÖHÖN SEKÄ KORKEAMPIKATTEISEEN TUOTE- JA PALVELUVALIKOIMAAN.

Oman pääoman tuotto
%

Oman pääoman tuotto

20 %

ASPON TAVOITTEENA ON ERINOMAINEN, YLI 20 PROSENTIN TASON YLITTÄVÄ OMAN PÄÄOMAN TUOTTO.

Nettovelkaantumis­aste
%

nettovelkaantumisaste

100 %

ASPO TAVOITTELEE ENINTÄÄN 100 PROSENTIN NETTOVELKAANTUMIS­ASTETTA. MONIALAYHTIÖN LIIKETOIMINTARISKI ON ALHAINEN JA SE KESTÄÄ VELKAANTUMISTA PAREMMIN KUIN RISKIPITOISEMPI YHTIÖ, JA ASPO HYÖDYNTÄÄKIN TOIMINNASSAAN VELKAVIPUA.

Fokus – tapahtumia

1.3.2017

Telkon hallitus uudistui

Telko Oy:n hallitukseen nimitettiin 1.3. alkaen yhtiön hallituksen puheenjohtajan, Aspo Oyj:n konsernin toimitusjohtajan, lisäksi seuraavat jäsenet: Paroc Group Oy:n toimitusjohtaja Anders Dahlblom, Sanoma Media Finlandin transformaatiojohtaja Elina Piispanen ja Gigantti Oy Ab:n toimitusjohtaja Irmeli Rytkönen.

500x300placeholder.png

28.3.2017

Leipurin täytti 100 vuotta

Leipurin on palvellut asiakkaita jo Suomen itsenäisyyden alkuajoilta, 100 vuoden ajan. Tulevaisuudessakin Leipurin toiminta perustuu alkuperäisiin juuriin, asiakaslähtöiseen tapaan toimia. Uudistetun kasvustrategian mukaisesti Leipurin palvelee leipomoasiakkaiden lisäksi myös kodin ulkopuolisen syömisen (out of home, OOH) markkinoilla.

500x300placeholder.png

5.4.2017

Osingonmaksu kahdessa erässä

Aspo siirtyi keväällä 2017 käytäntöön, jonka mukaisesti osinko maksetaan kahdessa erässä. Käytäntö parantaa Aspon kassavirran hallintaa, tuottaa osakkeenomistajille tasaisempaa kassavirtaa sekä pienentää osakkeen arvon vaihtelua. Ensimmäinen erä 0,42 euron osingosta maksettiin huhtikuussa ja toinen samansuuruinen erä marraskuussa.

500x300placeholder.png

23.5.2017

Kaukolta tuhannes aurinkosähköjärjestelmätoimitus

Kaukon aurinkosähköliiketoiminta kasvoi voimakkaasti. Toukokuussa asennettiin vuoden tuhannes järjestelmätoimitus. Alkuvuoden myyntimäärä vastasi yhtiön vuoden 2016 aurinkosähköjärjestelmien koko toimitusmäärää. Tuhannen aurinkosähköjärjestelmän kokonaistuotto vastaa noin 200 omakotitalon vuoden sähkönkulutusta.

500x300placeholder.png

28.6.2017

ESL Shippingin uusi irtolastilaiva sai nimen Viikki

ESL Shippingin ympäristöystävällinen irtolastilaiva sai kesäkuussa Nanjingissa Kiinassa järjestetyssä kastetilaisuudessa nimekseen Viikki. Nesteytetyllä maakaasulla kulkeva 160-metrinen 26 000 dwt:n alus tuottaa yli 50 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin edeltävän sukupolven alukset.

500x300placeholder.png

9.7.2017

Telko käynnisti toiminnan Lähi-idässä

Telko käynnisti suunnitelmansa mukaisesti toiminnan Lähi-idässä tavoitteenaan sekä hankkia raaka-aineita että aloittaa teknisten erikoistuotteiden myynti.

500x300placeholder.png

31.8.2017

Leipurin luopui lihateollisuuden raaka-aineliiketoiminnasta

Leipurin myi lihateollisuuden raaka-aineliiketoimintansa hollantilaiseen Barentz-konserniin kuuluvalle MP Maustepalvelut Oy:lle.

500x300placeholder.png

1.9.2017

Telkon talousjohtajaksi Tomi Tanninen

Telkon uudeksi talousjohtajaksi nimitettiin 1.9. alkaen KTM Tomi Tanninen.

500x300placeholder.png

22.9.2017

ESL Shippingin toinen LNG-käyttöinen irtolastialus kastettiin Haagaksi

ESL Shippingin toinen LNG-käyttöinen irtolastilaiva kastettiin syyskuussa Jinlingin telakalla Kiinan Nanjingissa. Alus sai kasteessa nimekseen Haaga. Se aloittaa sisaraluksensa Viikin kanssa liikenteen Itämerellä vuoden 2018 alkupuoliskolla

500x300placeholder.png

22.11.2017

Telko tähtää liikevoiton kaksinkertaistamiseen

Aspon sijoittajatilaisuudessa kerrottiin Telkon uusista tavoitteista. Telko arvioi liikevaihtonsa asettuvan 300-350 miljoonaan euroon ja liikevoiton nousevan 6-7 prosentin tasolle vuoden 2020 loppuun mennessä.

500x300placeholder.png

1.12.2017

Kauko lopetti liiketoiminnan Kiinassa

Kauko päätti luopua Pekingissä sijaitsevasta projektiliiketoiminnasta vuoden neljännen neljänneksen aikana. Kiinan toiminnan päättymisen jälkeen Kaukolla on toimintaa Suomessa ja Saksassa.

Kauko lopetti liiketoiminnan Kiinassa

2018 alkupuolisko

Uudet LNG-käyttöiset irtolastialukset liikenteeseen

Kaksi uutta alusta ovat energiankulutukseltaan ja tekniikaltaan kokoluokassaan maailman tehokkaimpia. Niiden CO2-päästöt pienenevät yli 50 prosenttia nykyisiin aluksiin verrattuna.

500x300placeholder.png

2020

Taloudelliset tavoitteet saavutettu

Konsernin pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi asetettu nelivuotiskausi päättyy. Yhtiö tavoittelee nykyrakenteella 7 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta.

500x300placeholder.png

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2017

Kansainvälinen talous kasvoi vuonna 2017. Myös EU:n ja Suomen talouskasvu kiihtyi, vientimäärät kasvoivat ja investoinnit lähtivät nousuun. Teollisuustuotanto kasvoi Aspon liiketoimintojen päämarkkina-alueilla. Aspolle tärkeät Venäjän markkinat ja globaalit merirahtimarkkinat alkoivat vuoden 2017 loppupuolella tehdä käännettä normaaliin markkinatilanteeseen.

Venäjän ruplan kurssi suhteessa euroon tasaantui vuoden 2017 loppupuolella. Öljyn hinta säilyi entisellä tasolla ja tuotannollisten raaka-aineiden hinnat pysyivät matalina. Yleiset kuivien irtolastien markkinahinnat nousivat jonkin verran, mutta rahdit säilyivät yhä verraten alhaisella tasolla.

+14 %

Aspon Venäjän yhtiöiden ruplamääräisen liikevaihdon kasvu keskimäärin (2009-2017)

-9,3 %

Ruplan kurssi heikkeni (2017)

+42 %

Baltic Dry -indeksi kasvoi, mutta oli edelleen matalalla tasolla (2017)

+1,5 %

Venäjän BKT kasvoi (2017)

Suhdannevaihtelut
liikevaihto venäjällä

Vastuullisuus

Vastuullisuuden varmistaminen on olennaisen tärkeää Aspon pitkäaikaisen kehittämisen turvaamiseksi. Aspon omistamien liiketoimintojen toimialoilla keskeisimmät yritysvastuuseen liittyvät asiat koskevat energiankulutuksen ja päästöjen vähentämistä, henkilöstön hyvinvointia ja turvallisia työolosuhteita, tasa-arvoa sekä hyvää hallintotapaa. Lue lisää

Tytäryhtiöt

Tytäryhtiöt

Aspon tytäryhtiöt kertovat mitä kuuluu

Mikki Koskinen | ESL SHIPPING


ESL Shipping on Aspo-konsernin pääomavaltaisin ja kannattavin liiketoiminta.

Mikko Laavainen | Leipurin


Leipurin kasvu ja kannattavuus ovat selkeästi palautumassa vuoden 2014 Venäjän talouskriisiä edeltävälle tasolle.

Kalle Kettunen | Telko


Telkon liiketoiminta sitoo vain vähän pääomaa, samalla kun kannattavuus ja kassavirta ovat hyvällä tasolla.

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, jonka tarkoituksena on varmistaa teollisuuden ja energiantuo­tannon raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa.


 

2017

Liikevaihto

79,3 M€

Liikevoitto

13,5 M€

liikevoitto-%

17,0 %

Leipurin tuottaa ratkaisuja leipomo- ja konditoriatuotteiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen markkinoille. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kokonais­konsepteja, tuotekehityspalveluita, raaka-aineita ja koneita.


 

2017

Liikevaihto

122,3 M€

Liikevoitto

3,1 M€

Liikevoitto-%

2,5 %

Telko on johtava muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien asiantuntija ja jakelija. Laaja asiakaspalvelu kattaa myös teknisen tuen ja tuotantoprosessien kehittämisen. Telko edustaa alan johtavia kansainvälisiä päämiehiä.


 

2017

Liikevaihto

262,2 M€

Liikevoitto

10,8 M€

LIIKEVOITTO-%

4,1 %

Kauko on erikoistunut vaativiin kenttäolosuhteisiin ja yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimintoihin räätälöityihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin. Yritys on myös energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen johtava toimittaja.


 

2017

Liikevaihto

38,6 M€

Liikevoitto

 

 

-0,2 M€

LIIKEVOITTO-%

-0,5 %

Aspo monialayhtiönä

Aspolla on tahtoa, taitoa ja resursseja kehittää liiketoimintojaan laajan strategisen näkemyksensä turvin. Yhtiön ydinosaamista on kasvattaa ja kansainvälistää keskisuuria yrityksiä.

Aspon monialaisuus mahdollistaa tasaisemman tuloskehityksen ja hajautetut riskit. Toimiminen useassa eri maassa hajauttaa myös osaltaan riskejä.

Aspo omistaa eri aloilla toimivat, tarkkaan valitut liiketoimintansa kokonaan, luottaa johtamisessaan ulkopuolisiin hallituksiin ja kanavoi rahoituksensa osittain emoyhtiön kautta, osin suoraan kohteisiin. Sijoittajan näkökulmasta Aspoa ei pidä sekoittaa holdingyhtiöön vaan ainutlaatuisesta luonteestaan huolimatta se on teollinen monialayritys.

Monialayhtiön edut

1 TARJOAA LAAJAN
STRATEGISEN NÄKEMYKSEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ.
2 MAHDOLLISTAA ISOTKIN INVESTOINNIT, JOIHIN YKSITTÄISILLÄ
LIIKETOIMINNOILLA EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLISI EDELLYTYKSIÄ.
3 LUO TYTÄRYHTIÖIDEN TOISISTAAN EROAVIEN SYKLIEN ANSIOSTA SUHDANNEVAIHTELUITA TASAAVAN RAKENTEEN.
4 MUODOSTAA TASAPAINOISEN KOKONAISUUDEN, JOSSA KASSAVIRRAT ON HAJAUTETTU SEKÄ LIIKETOIMINNOITTAIN ETTÄ MAANTIETEELLISESTI.
5 TEKEE PITKÄJÄNTEISTÄ KEHITYSTYÖTÄ YLI SUKUPOLVIEN.
6 MAHDOLLISTAA RAKENNEJÄRJESTELYT. LIIKETOIMINTOJA VOIDAAN KEHITTÄÄ DYNAAMISESTI TOISISTAAN RIIPPUMATTA.

”JATKAMME KANNATTAVAN
KASVUN TIELLÄ.”

Aspo – Fokus
 • Aspo
 • Aspo lyhyesti
 • Luvut 2017
 • Tapahtumat
 • TJ:n videokatsaus
 • Toimintaympäristö
 • Tytäryhtiöt
 • Aspo monialayhtiönä
 • Aineiston lataus
  ja yhteystiedot