Aspo on kasvun kynnyksellä

Aspo on kasvun kynnyksellä pitkäjänteisen kehitystyön ansiosta

Aspo on kasvun kynnyksellä

Vuonna 2018 Aspo investoi merkittävästi varmistaakseen tulevaisuuden kasvun ja asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Odotamme Aspon vahvan tuloskehityksen jatkuvan ja velkaantuneisuutemme laskevan.

Avainluvut 2018

Vuosi 2018 oli Aspolle hyvän kasvun vuosi ja teimme historiamme parhaan liikevoiton ennen liikearvon alaskirjausta. Varustamon uudet alukset, Ruotsissa toteutettu yrityskauppa sekä panostukset liiketoiminnan laajentamiseen muun muassa Keski-Aasiassa mahdollistavat Aspon vahvan tuloskehityksen jatkumisen ja velkaantuneisuuden laskevan.

Liikevaihto

540,9 M€

+7,7 %
502,4 M€ (2017)

Segmenteittäin

ESL Shipping

120,1 M€

+51,1 % (2017)

22 %

Leipurin

121,0 M€

-1,1 % (2017)

23 %

Telko

266,2 M€

+1,5 % (2017)

49 %

Kauko

33,6 M€

-13,0 % (2017)

6 %

Markkina-alueittain

Suomi

175,7 M€

+9,3 % (2017)

33 %

Skandinavia

62,0 M€

+22,5 % (2017)

11 %

Baltia

60,6 M€

+3,1 % (2017)

11 %

Venäjä, muut
IVY-maat + Ukraina

171,9 M€

+4,2 % (2017)

32 %

Muut maat

70,7 M€

+5,1 % (2017)

13 %

Liikearvon alaskirjauksella oikaistu liikevoitto *

25,4 M€

+10,0 %
23,1 M€ (2017)

Liikevoitto

20,6 M€

-10,8 %
23,1 M€ (2017)

Segmenteittäin

ESL Shipping

15,1 M€

+11,9 % (2017)

58 % **

Leipurin

3,3 M€

+6,5 % (2017)

13 % **

Telko

12,1 M€

+12,0 % (2017)

47 % **

Kauko

-4,7 €

-2250,0 % (2017)

-18 % **

* Kaukon liikearvoon tehdyllä 4,8 miljoonan euron alaskirjauksella oikaistu liikevoitto

** Prosenttiluvut on laskettu segmenttien yhteenlasketusta liikevoitosta, ilman Muu toiminta – segmentin liikevoittoa.

Pitkäjänteisen kehitystyön ansiosta Aspo on kasvun kynnyksellä

Liikevaihto ennätykselliset 540,9 M€

Kestävän arvonluonnin edellytyksenä vastuullinen liiketoiminta

Kestävää arvonluontia

Uskomme, että pitkällä aikavälillä arvonluonnin edellytyksenä on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta. Aktiivisena omistajana haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti ja edistää hyviä toimintatapoja toimintamaissamme.

Toimiminen omien, osin säädöksiä tiukempien vaatimusten mukaisesti on tärkeää erityisesti vähemmän kehittyneillä markkinoilla. Kauppaa ja logistiikkaa edustavien yhtiöidemme sosiaalisessa vastuussa tärkeässä roolissa ovat muun muassa ihmisoikeuskysymykset hankintaketjuissa. Oman toiminnan vaikutusten johtamisen lisäksi haluamme auttaa asiakkaitamme vastuullisen liiketoiminnan rakentamisessa tarjoamalla kestäviä vaihtoehtoja esimerkiksi logistiikkaan.

ASPO LIITTYI YK:N GLOBAL COMPACT -ALOITTEESEEN

Aspon hakemus liittyä YK:n Global Compact -aloitteeseen hyväksyttiin ja Aspo sitoutui omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään aloitteen kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyvää perusarvoa.

UN global compact

Maailman vähäpäästöisimmät irtolastilaivat

Uskomme, että automaatioon ja ympäristötehokkuuteen perustuvat ratkaisut ovat ainoa tie kehittää merenkulkualaa. ESL Shippingin uudet, maailman vähäpäästöisimmät irtolastilaivat Viikki ja Haaga aloittivat liikennöinnin Itämerellä syksyllä 2018.

Ruokahävikki rasittaa taloutta ja ympäristöä

Ruokahävikki eli turhaan tuotettu ruoka on ongelma ympäristölle, sillä se synnyttää turhia kasvihuonepäästöjä. Leipurin pyrkimyksenä on pienentää ympäristöjalanjälkeään ruokahävikin ja jätteiden minimoimisen kautta.

Motivoitunut henkilöstö on Aspon tärkein voimavara

Aspo-konsernin tärkein resurssi on sen työntekijät. Kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus työskennellä innostavassa ja motivoivassa ilmapiirissä. Yksi tärkeimmistä työntekijöiden hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä on työturvallisuus.

Menestys rakentuu avoimelle vuorovaikutukselle

Avoin vuorovaikutus, sopimusten noudattaminen ja molemminpuolinen luottamus ovat tärkeitä tekijöitä Telkon ja sen alihankkijoiden menestykselle. Telko kehittää parhaillaan vastuullista toimitusketjun hallintaa.

Taloudelliset tavoitteet

Pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteidemme toteuttaminen vuoteen 2020 mennessä etenee suunnitellusti. Vuonna 2018 tehdyt investoinnit ja yrityskaupat vahvistavat tulevaisuudessa kassavirtaamme entisestään.

Liikevoitto
%

Asettamaansa 7 prosentin liikevoittotavoitteeseen Aspo pääsee ennen kaikkea panostamalla asiakaskumppanuuksien kehitystyöhön sekä korkeampi katteiseen tuote- ja palveluvalikoimaan.

7 %

Asettamaansa 7 prosentin liikevoittotavoitteeseen Aspo pääsee ennen kaikkea panostamalla asiakaskumppanuuksien kehitystyöhön sekä korkeampi katteiseen tuote- ja palveluvalikoimaan.

Oman pääoman tuotto
%

Aspon tavoitteena on erinomainen, keskimäärin yli 20 prosentin tason ylittävä oman pääoman tuotto.

20 %

Aspon tavoitteena on erinomainen, keskimäärin yli 20 prosentin tason ylittävä oman pääoman tuotto.

Nettovelkaantumisaste
%

Aspo tavoittelee enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta.

100 %

Aspo tavoittelee enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta. Monialayhtiön liiketoimintariski on alhainen ja se kestää velkaantumista paremmin kuin riskipitoisempi yhtiö. Aspo hyödyntääkin toiminnassaan velkavipua.

Osinkopolitiikka

Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. 

Aspo päivitti osinkopolitiikkansa marraskuussa 2018. Vuonna 2017 Aspo siirtyi ensimmäisten suomalaisten yhtiöiden joukossa maksamaan osinkoa kaksi kertaa vuodessa.