• Golden_gate_24.jpg

Aspon Suunta rakentaa monialayhtiön vahvalle ja pitkäjänteiselle perustalle.
Meillä on tahtoa, taitoa ja resursseja kehittää liiketoimintojamme laajan strategisen näkemyksemme turvin.

Menestyksemme on nyt ja jatkossa omissa käsissämme. Uudet strategiset linjauksemme osoittavat, että meillä on tarvittaessa valmius myös rohkeisiin suunnanmuutoksiin. Pörssin ainoana monialayhtiönä olemme ainutlaatuisessa asemassa. Monialaisuus mahdollistaa tasaisemman tuloskehityksen ja hajautetut riskit.

Olemme osoittaneet menestyvämme vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Uskomme, että Aspo nousee jatkossa entistäkin vahvemmin siivilleen.

 

SUUNTA ON YLÖSPÄIN.

 

  

Aspo lyhyesti

2015445,8 M€

Liikevaihto


 


 
20,6 M€

Liikevoitto


 

 

Liikevaihto liiketoiminnoittain

 

graf_liiketoim-01.png

 

Liikevaihdoin maantieteellinen jakauma

 

graf8-01.png

 

 

 

VISIO

ASPON VISIONA ON KASVATTAA YRITYKSEN ARVOA JA OSAAMISTA PITKÄJÄNTEISESTI SUKUPOLVESTA TOISEEN. 

STRATEGIA

ASPO OMISTAA, JOHTAA JA
KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTOJAAN JA KONSERNIRAKENNETTAAN PITKÄJÄNTEISESTI, ILMAN ENNALTA MÄÄRITELTYÄ AIKATAULUA.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

ASPO ON SITOUTUNUT SAAVUTTAMAAN PITKÄAIKAISET TALOUDELLISET TAVOITTEENSA:
Liikevoitto nykyrakenteella 
7 %
Oman pääoman tuotto keskimäärin yli 
20 %
Nettovelkaantumisaste enintään  
100%

AKTIIVISTA OSINKOPOLITIIKKAA

ASPON OSINKOTUOTTO, KESKIARVO 2006–2015 Helsingin pörssi, keskiarvo 3,7 %
6,4 %

 

 

TOIMIALOJENSA ARVOSTETTU ERIKOISOSAAJA

Aspon kokonaan omistamat tytäryhtiöt ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat toimivat omilla brändeillään ja luovat arvoa asiakkailleen. Liiketoiminnat edustavat kauppaa ja logistiikkaa. Niiden muodostama kokonaisuus tuottaa Aspon arvon.

 

  

esl-shipping.svg

Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Huolehtii asiakkaidensa elintärkeistä raaka-ainekuljetuksista vaikeissakin sääolosuhteissa. Tarjoaa myös meripurkaus- ja lastauspalveluita.

leipurin.svg

Leipomo- ja elintarviketeollisuuden konseptitoimittaja. Tarjoaa asiakkailleen kokonaiskonsepteja, tuotekehityspalveluita, raaka-aineita ja koneita.

telko.svg

Teollisuuden raaka-aineiden asiantuntija. Muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden toimittaja B-to-B-asiakkaille.

kaukomarkkinat.svg

Vaativien työympäristöjen ja liikkuvan tietotyön ratkaisutarjoaja. Toimittaa asiakkailleen räätälöityjä ohjelmisto- ja laiteratkaisuja sekä elinkaaripalveluita.
 

Asiakkaat


 • Terästeollisuus
 • Energiateollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Leipomoteollisuus
 • Out-of-Home-asiakkaat
 • Vähittäiskauppa
 • Muoviteollisuus
 • Maaliteollisuus
 • Paino- ja pakkausteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Terveydenhuolto
 • Teollisuus
 • Logistiikka ja kauppa
 • Viranomaiset ja turvallisuus

Vahvuudet


 • Ylivertainen kalusto jääolosuhteisiin
 • Itselastaavat ja -purkavat alukset
 • Asiakkaiden satamiin räätälöidyt alukset
 • Johtava markkina-asema teollisessa leipomisessa Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä
 • Laaja maantieteellinen peitto
 • Kattava koeleipomoketju
 • Johtavat päämiehet ja laaja tuotevalikoima
 • Paikalliset myyntiorganisaatiot
 • Johtava asema erityisesti itämarkkinoilla
 • Vahva asiantuntemus asiakkaiden tuotanto- prosesseissa vaadittavista raaka-aineista
 • Globaali hankintaorganisaatio ja paikalliset varastot
 • Kyky luoda kokonaisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin
 • Laajat referenssit ja hyvät päämiessuhteet
 • Tehokas ratkaisujen skaalautuvuus

Tunnusluvut 2015


Liikevaihto 76,2 M€
Liikevoitto 14,7 M€
Henkilöstö 223

Liikevaihto 117,8 M€
Liikevoitto 2,4 M€
Henkilöstö 299

Liikevaihto 215,3 M€
Liikevoitto 10,4 M€
Henkilöstö 265

Liikevaihto 36,5 M€
Liikevoitto -1,2 M€
Henkilöstö 46

 

Monialayhtiön ydin

NAVIGOINTIA MUUTTUVASSA MAAILMASSA

moniala.jpg

Aspolla on yhtiönä löytöretkeilijän luonne ja kyvykkyyttä tarvittaessa myös korjata kurssia.

 

Monialayhtiön edut


1

MUODOSTAA TASAPAINOISEN KOKONAISUUDEN, JOSSA KASSAVIRRAT ON HAJAUTETTU SEKÄ LIIKETOIMINNOITTAIN ETTÄ MAANTIETEELLISESTI.

2

LUO TYTÄRYHTIÖIDEN TOISISTAAN EROAVIEN SYKLIEN ANSIOSTA SUHDANNEVAIHTELUITA TASAAVAN RAKENTEEN

3

MAHDOLLISTAA ISOTKIN INVESTOINNIT, JOIHIN YKSITTÄISILLÄ LIIKETOIMINNOILLA EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLISI EDELLYTYKSIÄ.

4

TARJOAA LAAJAN STRATEGISEN NÄKEMYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ

5

TEKEE PITKÄJÄNTEISTÄ KEHITYSTYÖTÄ YLI SUKUPOLVIEN.

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

MENESTYSTÄ HAASTAVILLA MARKKINOILLA

 

Yhtiönä Aspo on haastavasta markkinatilanteesta huolimatta valmis hakemaan kannattavaa kasvua. Asiakastuntemus on avain kasvuun. Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden markkinoilla Venäjän miljoonakaupunkeihin laajentuneet yhtiön liiketoiminnat vastaavat itsenäisesti toimitusketjuistaan asiakkaalle saakka. Varustamo on keskittynyt aitoihin, pitkäkestoisiin kumppanuuksiin.

Aspon liikevaihto ja suhdannevaihtelut

graf6-01.png

Aspon liikevaihto Venäjällä 

graf7-01.png

 


+9,6 %

Venäjällä ruplamääräinen liikevaihto kasvoi. (2015)

-11,5 %

Ruplan kurssi heikkeni. (2015)

-38,5 %

Baltic Dry -indeksi putosi pohjalukemiin. (2015)

-3,7 %

Venäjän BKT laski. (2015)


 • case_esl.jpg
 • case_leipurin.jpg
 • case_telko.jpg

Strategia

LIIKETOIMINTOJEN AKTIIVINEN KEHITTÄJÄ

Aspon strategiana on omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintojaan pitkäjänteisesti. Aspon ydinosaamista on kasvattaa ja kansanvälistää keskisuuria yrityksiä.

 

 Suunta tulokselliselle liiketoiminnalle

aspo_kehittaja-01.png

 

 

Tuotto

PITKÄJÄNTEISTÄ KEHITYSTYÖTÄ

 Aspo on sitoutunut saavuttamaan pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteensa.

 

Liikevoitto %

graf3-01.png

Oman pääoman tuotto %

aspo_en_graf2-01.png

 

Nettovelkaantumisaste %

graf5-01.png

 

 Rohkea osingonmaksaja

graf_osinko-01.png

 

MIKSI SIJOITTAA ASPOON?


1

HAJAUTETTU RISKI

ASPON KASSAVIRRAT OVAT JAKAUTUNEET NELJÄÄN ERILAISEEN LIIKETOIMINTAAN, JOILLA ON ERILAISET ASIAKASKUNNAT JA TOISISTAAN EROAVAT SYKLIT. TOIMIMINEN USEASSA ERI MAASSA HAJAUTTAA MYÖS OSALTAAN RISKEJÄ.

2

KORKEA OMAN PÄÄOMAN TUOTTO

ASPON TAVOITTEENA ON ERINOMAINEN, YLI 20 % TASON YLITTÄVÄ OMAN PÄÄOMAN TUOTTO.

3

ROHKEA OSINGONMAKSAJA

ASPON OSINKOTUOTON KESKIARVO VUOSIEN
2006–2015 AJALTA ON 6,4 %, KUN HELSINGIN PÖRSSISSÄ NOTEERATTUJEN YRITYSTEN VASTAAVA KESKIARVO SAMALTA AJANJAKSOLTA
ON 3,7 %.

4

OMIEN TOIMIALOJENSA MARKKINAJOHTAJA

KAIKKIEN ASPON TYTÄRYRITYSTEN TAVOITTEENA ON OLLA TOIMIALOJENSA MARKKINAJOHTAJIA JA KASVAA MARKKINOITA NOPEAMMIN.

5

MENESTYS ITÄMARKKINOILLA

ASPO ON ONNISTUNUT VAIKEASTA MARKKINA-TILANTEESTA HUOLIMATTA SÄILYTTÄMÄÄN KANNATTA-VUUTENSA HYVÄLLÄ TASOLLA ITÄMARKKINOILLA. LIIKEVOITTO ITÄMARKKINOILLA ON OLLUT 7 %. VENÄJÄ JA IDÄN KASVU-MARKKINAT MAHDOLLISTAVAT EDELLEEN VAHVAN ORGAANI-SEN KASVUN.

6

AINUTLAATUINEN LUONNE

ASPO YHDISTÄÄ TEOLLISEN MONIALAYRITYKSEN JA HOLDING-YHTIÖN OMINAISUUK-SIA: SE OMISTAA ERI ALOILLA TOIMIVAT, TARKKAAN VALITUT LIIKETOIMINTANSA KOKONAAN, LUOTTAA JOHTAMISESSAAN ULKOPUOLISIIN HALLITUKSIIN JA KANAVOI RAHOITUKSEN OSITTAIN EMOYHTIÖN KAUTTA, OSIN SUORAAN KOHTEISIIN.