Aspo – ajassa

2016

Aspo pysyy jatkuvasti liikkeellä 
– pysyäkseen perillä, kiinni ajassa

ASPO – AJAN HERMOLLA, KATSE TULEVASSA

Kauaskantoisen näkemyksen toteuttaminen vaatii kykyä olla myös tiukasti kiinni tässä hetkessä ja ajan virtauksissa. Tämän päivän valinnat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Aspon visiona on kasvattaa yrityksen arvoa ja osaamista pitkäjänteisesti. Pitkän kokemuksensa ansiosta Aspolla on laaja strateginen ymmärrys toimintaympäristöstä ja sen muutoksista.

Vuosi 2016 oli Aspolle uudenlaisen, entistäkin päämäärätietoisemman nelivuotiskauden alku. Nyt tehdyt ratkaisut pohjustavat matkaa kohti vuotta 2020. Tiekartta on laadittu tavoitteiden saavuttamiseksi. Aspo elää uutta aikaa, ja on muuttuvassa maailmassa yhä ajankohtaisempi, ainutlaatuinen monialayhtiö.

ASPO LYHYESTI

TOIMIALOJENSA ARVOSTETTU ERIKOISOSAAJA

Aspo on vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittynyt monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja valituilla kasvumarkkinoilla. Aspon kokonaan omistamat tytäryhtiöt ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko toimivat omilla, vahvoilla yritysbrändeillään ja luovat arvoa asiakkailleen. Kauppaa ja logistiikkaa edustavien liiketoimintojen tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Niiden muodostama kokonaisuus tuottaa Aspon arvon.

VISIO

Aspon visiona on kasvattaa yrityksen
arvoa ja osaamista pitkäjänteisesti sukupolvesta toiseen.

STRATEGIA

Aspo omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintojaan ja konsernirakennettaan pitkäjänteisesti, ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

AKTIIVISTA OSINKO-POLITIIKKAA

Aspo jakaa vuosittain osinkoa keskimäärin vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Osinkotuoton keskiarvo 2007–2016:

6,3 %

Taloudelliset tavoitteet

Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuoteen 2020 mennessä.

Liikevoitto nykyrakenteella

7 %

Oman pääoman tuotto keskimäärin yli

20 %

Nettovelkaantumisaste enintään

100 %

Luvut 2016

457,4 M€

445,8 M€ (2015)

Liikevaihto

liikevaihto-liiketoiminnoittain

20,4 M€

20,6 M€ (2015)

Liikevoitto

liikevaihdon-jakauma

Luvut 2016

Aspo pyrkii saavuttamaan pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteensa vuoteen 2020 mennessä.

liikevoitto

7 %

ASETTAMAANSA 7 PROSENTIN LIIKEVOITTOTAVOITTEESEEN ASPO PÄÄSEE ENNEN KAIKKEA PANOSTAMALLA ASIAKAS­KUMPPANUUKSIEN KEHITYSTYÖHÖN SEKÄ KORKEAMPIKATTEISEEN TUOTE- JA PALVELUVALIKOIMAAN.

Oman pääoman tuotto

20 %

ASPON TAVOITTEENA ON ERINOMAINEN, KESKIMÄÄRIN YLI 20 PROSENTIN TASON YLITTÄVÄ OMAN PÄÄOMAN TUOTTO.

nettovelkaantumisaste

100 %

ASPO TAVOITTELEE ENINTÄÄN 100 PROSENTIN NETTOVELKAANTUMIS­ASTETTA. MONIALAYHTIÖ KESTÄÄ VELKAANTUMISTA PAREMMIN KUIN RISKIPITOISEMPI YHTIÖ, JA ASPO HYÖDYNTÄÄKIN TOIMINNASSAAN VELKAVIPUA.

Ajassa - tapahtumia

1.3.2016

LEIPURIN TOIMITUSJOHTAJAKSI MIKKO LAAVAINEN

Leipurin kehitys- ja kasvuvaiheen vauhdittamiseksi yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Mikko Laavainen, jolla on näyttöä ratkaisuliiketoiminnan kehittämisestä kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla. Leipurin tuleva kehitys painottuu jatkossa vahvan teollisen leipomisen osaamisen ohella myös kodin ulkopuolisen syömisen markkinoihin.

1_3_16.jpg

7.4.2016

OSINGONMAKSU JATKOSSA KAHDESTI VUODESSA

Aspon hallitus päätti ehdottaa siirtymistä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuodesta 2017 alkaen.

7_4_16.jpg

17.5.2016

KAUKOMARKKINAT UUDISTUI KAUKOKSI

Perinteikäs Kaukomarkkinat muutti nimensä Kaukoksi. Yritys keskittyy tulevaisuudessa liikkuvaan tietotekniikkaan vaativissa olosuhteissa, terveydenhuollossa, teollisuudessa, kaupassa ja erilaisissa logistiikan tehtävissä. Yrityksen painopisteenä ovat esimerkiksi räätälöidyt ohjelmisto- ja laiteratkaisut sairaaloille ja terveyskeskuksille.

17_5_16.jpg

24.11.2016

ESL SHIPPINGIN POSITIIVISET NÄKYMÄT

ESL Shipping arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoiton nousevan 20–24 prosentin tasolle vuoteen 2020 mennessä. Kasvua odotetaan syntyvän alusinvestoinnin lisäkapasiteetin, laajemman asiakaskunnan ja uusien liiketoiminta-alueiden tuomien mahdollisuuksien kautta. Kannattavuus paranee mm. energiatehokkaiden alusten tukemana.

24_11_16.jpg

24.11.2016

TARKENNUS TALOUDELLISIIN TAVOITTEISIIN

Aspo tarkensi konsernin pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen aikaperiodia. Yhtiö tavoittelee keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa, enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta sekä nykyrakenteella 7 prosentin liikevoittoa vuoteen 2020 mennessä.

24.11.2016_21.jpg

31.12.2016

TELKO LAAJENTUI JA TEKI ENNÄTYSLIIKEVAIHDON

Telko saavutti vuonna 2016 historiansa korkeimman liikevaihdon. Orgaanisen kasvun lisäksi Telko jatkoi maantieteellistä laajenemistaan perustamalla tytäryhtiön Azerbaidzaniin. Kotimaan kasvua vahvistettiin käynnistämällä Castrolin moottorivoiteluaineiden liiketoiminta.

31_12_16.jpg

2018 alkupuolisko

UUDET LNG-KÄYTTÖISET IRTOLASTIALUKSET LIIKENTEESEEN

Kaksi uutta alusta ovat energiankulutukseltaan ja tekniikaltaan kokoluokassaan maailman tehokkaimpia. Niiden CO2-päästöt pienenevät yli 50 prosenttia nykyisiin aluksiin verrattuna.

2018.jpg

2020

Taloudelliset tavoitteet saavutettu

Konsernin pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi asetettu nelivuotiskausi päättyy. Yhtiö tavoittelee nykyrakenteella 7 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta.

2020.jpg

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016

Kansainvälisen talouden epävarmuus näkyi Aspon toimintaympäristössä etenkin perusraaka-aineiden kysynnässä ja alhaisena raaka-aineiden hintatasona. Alusten kansainväliset kuivarahtihinnat pysyivät myös vuonna 2016 erityisen matalalla tasolla. Haastavasta tilanteesta huolimatta Aspo onnistui tekemään hyvän tuloksen itämarkkinoilla.

Itämarkkinat

Aspo on tehnyt pitkäjänteistä työtä päästäkseen itämarkkinoilla nykyiseen, erittäin vahvaan asemaansa. Itämarkkinoiden ymmärrys vaatii laajempaa näkemystä, yli yksittäisten kvartaalien ja hetkellisten syklien. Aspon kasvu itämarkkinoilla syntyy orgaanisesta laajentumisesta uusiin tuote- ja palvelusegmentteihin sekä uusille markkina-alueille. Epävarmuudesta huolimatta Venäjän ja itämarkkinoiden kehityksessä nähtiin vuonna 2016 positiivisia merkkejä. Venäjän kansantalouden lasku hidastui ja sen odotetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2017.

Varustamoliiketoiminta

Ilmastonmuutos, hiilivapaa Helsinki ja korostunut ympäristövastuu ovat kaikki muokanneet voimakkaasti ESL Shippingin toimintaa. Varustamo on ollut ensimmäisten joukossa liikenteessä Koillisväylällä ja reagoinut myös nopeasti hiilen tuonnin romahtamiseen panostamalla bioenergian kuljetuksiin. Yhtiön ympäristövastuu nousee puolestaan aivan uudelle tasolle, kun sen uudet LNG-käyttöiset alukset aloittavat liikennöinnin 2018. Uusien alusten tukemana ESL Shipping arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoiton nousevan 20–24 prosentin tasolle vuoteen 2020 mennessä.

+15,9 %

Venäjällä ruplamääräinen liikevaihto kasvoi. (2016)

+20,3 %

Ruplan kurssi vahvistui. (2016)

+101 %

Baltic Dry -indeksi kasvoi mutta oli edelleen matalalla tasolla. (2016)

-0,2 %

Venäjän BKT laski. (2016)

ruplan kurssi
Suhdannevaihtelut
liikevaihto venäjällä

 

"Liikkuva maali on lukittu
tiukasti tähtäimeen."

Tytäryhtiöt

ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, jonka tarkoituksena on varmistaa teollisuuden ja energiantuo­tannon raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa.


Liikevaihto (2016)

71,4 M€

Liikevoitto (2016)

12,6 M€

Tavoite liikevoitto

20–24 %

Leipurin

Leipurin tuottaa ratkaisuja leipomo- ja konditoria­tuotteiden, elintarvike­teollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen markkinoille. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kokona­is-konsepteja, tuotekehit­ys­palveluita, raaka-aineita ja koneita.


Liikevaihto (2016)

112,7 M€

Liikevoitto (2016)

2,0 M€

Tavoite liikevoitto

7 %

Telko

Telko on johtava muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaa­lien asiantuntija ja jakelija. Laaja asiakaspalvelu kattaa myös teknisen tuen ja tuotanto­prosessien kehittämisen. Telko edustaa alan johtavia kansainvälisiä päämiehiä.


Liikevaihto (2016)

240,3 M€

Liikevoitto (2016)

10,1 M€

Tavoite liikevoitto

7 %

Kauko

Kauko on erikoistunut vaativiin kenttäolosuhteisiin ja yhteis­kunnan kannalta kriittisiin toimintoihin räätälöityihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin. Yritys on myös energia­tehokkuutta parantavien ratkaisujen johtava toimittaja.


Liikevaihto (2016)

33,0 M€

Liikevoitto (2016)

-0,1 M€

Aspo monialayhtiönä

Aspolla on tahtoa, taitoa ja resursseja kehittää liiketoimintojaan laajan strategisen näkemyksensä turvin. Yhtiön ydinosaamista on kasvattaa ja kansainvälistää keskisuuria yrityksiä.

Aspon monialaisuus mahdollistaa tasaisemman tuloskehityksen ja hajautetut riskit. Toimiminen useassa eri maassa hajauttaa myös osaltaan riskejä.

Aspolla on ainutlaatuinen luonne. Se yhdistää teollisen monialayrityksen ja holdingyhtiön ominaisuuksia: Aspo omistaa eri aloilla toimivat, tarkkaan valitut liiketoimintansa kokonaan, luottaa johtamisessaan ulkopuolisiin hallituksiin ja kanavoi rahoituksen osittain emoyhtiön kautta, osin suoraan kohteisiin.

Monialayhtiön edut

1 TARJOAA LAAJAN STRATEGISEN NÄKEMYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ.
2 MAHDOLLISTAA ISOTKIN INVESTOINNIT, JOIHIN YKSITTÄISILLÄ LIIKETOIMINNOILLA EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLISI EDELLYTYKSIÄ.
3 LUO TYTÄRYHTIÖIDEN TOISISTAAN EROAVIEN SYKLIEN ANSIOSTA SUHDANNEVAIHTELUITA TASAAVAN RAKENTEEN.
4 MUODOSTAA TASAPAINOISEN KOKONAISUUDEN, JOSSA KASSAVIRRAT ON HAJAUTETTU SEKÄ LIIKETOIMINNOITTAIN ETTÄ MAANTIETEELLISESTI.
5 TEKEE PITKÄJÄNTEISTÄ KEHITYSTYÖTÄ YLI SUKUPOLVIEN.
6 MAHDOLLISTAA RAKENNEJÄRJESTELYT. LIIKETOIMINTOJA VOIDAAN KEHITTÄÄ DYNAAMISESTI TOISISTAAN RIIPPUMATTA.

  

”KURSSI ON ASETETTU KOHTI
VUOTTA 2020.”

Aspo – ajassa
 • Aspo
 • Aspo lyhyesti
 • Luvut 2016
 • Tapahtumat
 • TJ:n videokatsaus
 • Toimintaympäristö
 • Tytäryhtiöt
 • Aspo monialayhtiönä
 • Aineiston lataus
  ja yhteystiedot